ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN DỰ BÁO SÓNG BIỂN, NƯỚC DÂNG DO BÃO SỐ 8

Đăng ngày 12-10-2021 15:43
183 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày hôm này (12/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng biển Hà Tĩnh đã có sóng biển cao 0,75 - 1,25m. Ngoài khơi sóng biển cao 1,5 - 2,5m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh