ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 26-07-2022 16:52
97 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trưa nay (26/7), hầu khắp các khu vực trong tỉnh có nền nhiệt độ tăng hơn so với 13 giờ trưa hôm qua từ 0,4 – 0,9°C (riêng Hoành Sơn giảm 0,7°C) và nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay các khu vực phổ biến 33,2 – 34,6°C; độ ẩm lúc 13 giờ 56 - 65%.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh