ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 15-06-2022 17:16
402 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh