ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 04-05-2023 10:01
328 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày hôm qua (03/5), nhiệt độ cao nhất các khu vực trong tỉnh phổ biến từ 33,0 - 34,5 độ C. Độ ẩm thấp nhất vùng núi dao động từ 60 - 65%, ven biển từ 73 - 75%.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh