ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 18-04-2023 09:40
117 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày hôm qua (17/4), nhiệt độ ở các khu vực trong tỉnh tăng nhanh, nhiệt độ cao nhất ngày vùng núi 32,2 - 33,8 độ C, đồng bằng ven biển 30,5 - 31,1 độ C. Độ ẩm thấp nhất từ 72 - 75%, (riêng khu vực Kỳ Anh từ 80 - 82%).

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh