ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 04-07-2022 09:05
232 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày hôm qua (03/7), hầu khắp các khu vực trong tỉnh có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35,0 - 36,2 độ C, riêng Hương Sơn 34,3 độ C; độ ẩm thấp nhất dao động 49 - 56%; khu vực phía Nam tỉnh có gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh