ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 26-04-2022 14:44
202 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trưa nay (26/4), hầu khắp các khu vực xảy ra nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến 35,4 – 37,2 độ C (riêng Hương Khê nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ 39,8 độ C); Độ ẩm lúc 13 giờ tại vùng núi 43 - 44%, đồng bằng ven biển 59 - 69%.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh