ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN VÀ CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 04-10-2021 09:47
212 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (04/10), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-10 độ Vĩ Bắc, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh