ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN VÀ TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG NGÀN SÂU TỈNH HÀ TĨNH

Đăng ngày 31-10-2023 11:04
2482 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ đã đạt đỉnh lúc 01h ngày 31/10/2023, đỉnh lũ 14,39m, trên báo động 3: 0,39m; Lũ trên sông Ngàn sâu tại Hòa Duyệt đang ở xu thế lên, trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm ở xu thế xuống.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh