ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN VÀ THỜI TIẾT NHỮNG NGÀY TỚI TRÊN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 08-09-2022 22:15
1360 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ ngày 07 đến ngày 08/9 khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh