ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN VÀ CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 23-09-2022 09:56
175 Lượt xem
Xem cỡ chữ

24 giờ qua, khu vực Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh