ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN VÀ CẢNH BÁO DÔNG, LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH TRÊN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 07-09-2022 20:33
1374 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh