ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 02-08-2023 11:07
97 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: trời nhiều mây, có mưa rải rác.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh