ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 22-09-2022 09:56
152 Lượt xem
Xem cỡ chữ

24h qua, khu vực Hà Tĩnh có mưa, một số khu vực có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/9 đến 07 giờ ngày 22/9 một số khu vực có lương mưa lớn như Hương Sơn 65mm, Hoành Sơn 55mm, Sơn Diệm 56mm, Linh Cảm 50mm, Thạch Đồng 34mm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh