ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN VÀ CẢNH BÁO DÔNG, LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH TRÊN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 05-09-2022 17:24
163 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh