ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 12-10-2021 15:16
194 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở xu thế xuống. Sông La, Rào Cái và Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh