ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão NESAT)

Đăng ngày 18-10-2022 10:22
169 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay, bão số 6 có tên quốc tế là NESAT đang hoạt động trên khu vực biển Đông nước ta.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh