ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN BÃO KHẨN CẤP VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN, GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 27-09-2022 20:26
782 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8,... Chiều tối nay (27/9) do ảnh hưởng của hoàn lưu xa phía bắc cơn bão số 4 nên khu vực ven biển huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh đã có gió cấp 6, giật trên cấp 6.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh