ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ THỜI TIẾT KHU VỰC HÀ TĨNH NHỮNG NGÀY TỚI

Đăng ngày 25-07-2021 09:56
535 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tổng lượng mưa từ ngày 23/7 đến ngày 25/7 trên khu vực Hà Tĩnh phổ biến 25 - 74 mm, có nơi cao hơn như Sơn Diệm 152mm, Hương Sơn 132mm, Sơn Kim 130mm, Linh Cảm 93mm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh