ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI CUỐI CÙNG VÀ TÌNH HÌNH MƯA LŨ TRÊN KHU VỰC HÀ TĨNH NHỮNG NGÀY TỚI

Đăng ngày 26-09-2023 10:48
651 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng nay (26/9), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh