ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

THÔNG TIN VỀ MỰC NƯỚC, LƯỢNG MƯA 7 GIỜ NGÀY 17/11/2021

Đăng ngày 17-11-2021 09:09
283 Lượt xem
Xem cỡ chữ

24 giờ qua, khu vực Hà Tĩnh có mưa và mưa nhỏ nhiều nơi.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh