ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

THÔNG TIN VỀ MỰC NƯỚC, LƯỢNG MƯA 7 GIỜ NGÀY 15/11/2021

Đăng ngày 15-11-2021 08:17
297 Lượt xem
Xem cỡ chữ

24 giờ qua, khu vực Hà Tĩnh không có mưa. Trời rét.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh