ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

THÔNG TIN VỀ MỰC NƯỚC, LƯỢNG MƯA 7 GIỜ NGÀY 13/11/2021

Đăng ngày 13-11-2021 09:08
301 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong 24 giờ qua, khu vực phía Nam Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa vừa, khu vực phia Bắc hầu như không có mưa.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh