ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

THÔNG TIN VỀ MỰC NƯỚC, LƯỢNG MƯA 7 GIỜ NGÀY 02/11/2021

Đăng ngày 02-11-2021 08:27
617 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1. Tình hình thủy văn 24h qua: Mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở xu thế biến đổi chậm. Sông la, Rào Cái, Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh