ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

THÔNG TIN VỀ MỰC NƯỚC VÀ LƯỢNG MƯA 24 GIỜ QUA TẠI KHU VỰC HÀ TĨNH (NGÀY 18/11/2021)

Đăng ngày 18-11-2021 08:58
386 Lượt xem
Xem cỡ chữ

24 giờ qua, khu vực Hà Tĩnh có mưa, rải rác mưa vừa

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh