ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

THỜI TIẾT KỲ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022 (Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 03/01/2022)

Đăng ngày 31-12-2021 11:38
987 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay, khu vực Hà Tĩnh đang chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh tăng cường trở lại.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh