ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

THỜI TIẾT HÀ TĨNH 6 NGÀY TỚI (Từ ngày 02/10 đến ngày 07/10/2021)

Đăng ngày 01-10-2021 20:38
1506 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong 3 ngày tới khu vực Hà Tĩnh khả năng tiếp tục duy trì thời tiết tốt.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh