ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

NHẬN ĐỊNH THỜI TIẾT, THỦY VĂN TỪ THÁNG 10 NĂM 2022 ĐẾN THÁNG 03 NĂM 2023

Đăng ngày 16-09-2022 16:10
637 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh