ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA (TỪ THÁNG 9/2023 - 02/2024)

Đăng ngày 15-08-2023 10:18
954 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì tới đầu năm 2024 với xác suất khoảng 85 - 95%.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh