ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

BẢN TIN DỰ BÁO XU THẾ THỜI TIẾT 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 01/8 - 10/8/2022)

Đăng ngày 01-08-2022 17:10
648 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh