ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Đăng ngày 01-03-2024 09:42
1091 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Không khí lạnh hoạt động khá nhiều trong tháng 03/2024, đặc biệt là nửa đầu tháng

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh