ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN MÙA - TỪ THÁNG 11 NĂM 2022 ĐẾN THÁNG 04 NĂM 2023

Đăng ngày 15-10-2022 17:04
36 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trạng thái La Nina tiếp tục duy trì từ nay đến tháng 01/2023 với xác xuất 80-90%, sau đó giảm dần với xác suất khoảng 50-60%

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh