ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT DỊP LỄ 30/4 VÀ MÙNG 01/5 NĂM 2023 (Từ ngày 29/4/2023 đến ngày 03/5/2023)

Đăng ngày 27-04-2023 15:18
1488 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh